Wykorzystanie doków przeładunkowych w centrach logistycznych

Współczesny handel i przemysł wymagają dobrze zorganizowanych technologii logistycznych. Transport materiałów na duże odległości jest zorganizowane na podstawie siatki dróg, linii przeładunkowych, magazynów i centrów logistycznych. Zapewnia to sprawny i szybki obieg produktu od producenta do klienta.

Odpowiednio przystosowany dok przeładunkowy

doki przeładunkoweKażdy kto pracował w centrum logistycznym, wie na jakiej zasadzie ono działa. Codziennie przez takie centrum przewija się setki ciężarówek towarów, a zadaniem centrum jest właściwe, sprawne i szybkie obsłużenie kolejnych dostaw. Całe zadanie ułatwiają doki przeładunkowe, które stanowią obecnie nieodłączną część hali rozładunkowej. Doki przeładunkowe to nic innego jak odpowiednio przygotowana przestrzeń pod załadunek ciężarówek. W praktyce na doki składa się brama zabezpieczona kurtyną osłonową, która obejmuje tył naczepy ciężarówki od góry i od boków. Jest wykonana najczęściej z elastycznej gumy, żeby dobrze przylegała, a jaj zadaniem jest osłona ładunków i osób ładujących przed warunkami klimatycznymi. Samochód podjeżdżając do doku cofa się tyłem, po czym po otwarciu bramy jest albo wysuwana rampa prowadząca do pojazdu, albo pojazd wysuwa swoją rampę do wnętrza magazynu. Taki sposób załadunku zapewnia łatwy i szybki sposób na jego sprawne wykonanie. Po prostu wcześniej przygotowany towar podstawiany jest na paletach pod drzwi, a gdy ciężarówka podjedzie to ładuje się go do środka.

Centra załadunkowe składają się z reguły z ogromnej hali, na której ścianach zewnętrznych zlokalizowane jest kilkadziesiąt lub nawet więcej doków. Tak duża ilość pozwala na podjazd do hali więcej niż jednej ciężarówki. W największych centrach jest ładowanych jednocześnie kilkadziesiąt transportów i nie opóźnia to żadnego z nich.