Skuteczne oddzielanie ścieków

Skuteczne rozdzielanie ścieków jest nie tylko konieczne, lecz także zapisane w przepisach prawa. Posiadając własną działalność gospodarczą, jak restauracja czy myjnia samochodowa – musimy zadbać o odpowiednie separowanie ścieków, by trafiały one do zbiorników w odpowiedniej formie. 

Separatory kanalizacyjne

separator ściekówIstnieje kilka rodzajów separatorów, a wyróżnia się je ze względu na przeznaczenie. Istnieją separatory skrobi, tłuszczu, a także odpadów ropopochodnych. W zależności od profilu działalności naszej firmy jesteśmy zobowiązani do zainstalowania separatora w naszym przedsiębiorstwie. Separator ścieków oddziela substancje lżejsze bądź cięższe od wody. Może to być np. tłuszcz lub szkodliwe produkty czyszczące, których używa się w myjniach samochodowych. Separatory kanalizacyjne kupić można w wielu sklepach internetowych, gdzie znajdziemy również szczegółowe opisy produktu. Wiele przedsiębiorców oferuje również montaż w cenie zakupu, co ułatwia sprawę osobom, jakie nie znają się na tego typu urządzeniach. Separatory są bardzo skuteczne. W sposób niezawodny zatrzymują różnego rodzaju zawiesiny czy substancje ropopochodne. Działalności, które chcą odprowadzać ścieki do wód lub do ziemi, zobowiązane są zainstalować specjalny separator, by uniknąć ewentualnego skarżenia. Separatory oczyszczają również wodę deszczową. Separatory oczyszcza się raz, na jakiś czas, pozbywając się z wnętrza szkodliwych dla gleby odpadów. Można zamówić specjalny serwis, który za niedużą opłatą wyczyści wnętrze separatora. 

Separatory są koniecznością, głównie w przedsiębiorstwach, które korzystają z dużej ilości wody. Przykładem są choćby myjnie samochodowe, w których używa się jej bardzo dużo, podobnie jak środków czystości, których obecność w glebie lub wodzie nie jest akceptowalna.