Ośrodki wypoczynkowe i turystyczne na Mazurach

Przyciągające bardzo wielu turystów Mazury są świetnie przygotowane na ich przyjęcie. Wokół jezior powstało wiele ośrodków turystycznych i wypoczynkowych. Jednym z nich jest Mrągowo. W Mrągowie warto zobaczyć między innymi żydowską synagogę, która po II wojnie światowej została zamieniona na świątynię prawosławną.

Budynek synagogi pochodzi z końca XIX wieku. W czasie wydarzeń Nocy Kryształowej (pogrom ludności żydowskiej w roku 1938) budynek synagogi został zniszczony. Centralnym punktem miasta jest rynek, znajduje się na nim zbudowany w latach 20-tych XIX wieku ratusz. Najstarszym zabytkowym obiektem w Mrągowie jest pochodzący z XVIII wieku kościół ewangelicki. Popularną miejscowością turystyczno-wypoczynkową na Mazurach są Mikołajki. W mieściehttp://www.milankundera.pl/ nie ma praktycznie żadnych zabytkowych obiektów, warto jedynie zobaczyć zbudowaną w XIX wieku w stylu klasycystycznym świątynię ewangelicko-augsburską. Nie brakuje za to pensjonatów, hoteli, działa także przystań Żeglugi Mazurskiej. Symbolem miasta jest król Sielaw. Głównym ośrodkiem żeglarskim na Mazurach jest Giżycko. Poza jeziorami największą atrakcją turystyczną miasta jest twierdza Boyen. Twierdzę Boyen wybudowano w połowie XIX wieku. Twierdzę można zwiedzać, w okresie miesięcy letnich jest otwarta w godzinach od 9 do 19. Bilet wstępu na teren twierdzy kosztuje 10 zł. W okresie od maja do października w twierdzy działa hostel z 76 miejscami noclegowymi. W miejscowości Popielno działa Muzeum Przyrodnicze, hodowane są koniki polskie.

Źródło informacji: http://www.milankundera.pl/