Oprogramowania do dawek pokarmowych w paszowozach

Wybierając paszowóz, warto zwrócić uwagę na to, z jakich materiałów został wykonany. Skrzynia ładunkowa paszowozu ma praktycznie codziennie kontakt z kwasami, które wydostają się z kiszonek wchodzących w skład paszy. Kwasy wydostają się w czasie rozdrabniania paszy w wozie paszowym.

Wyposażenie dodatkowe paszowozów – zespoły frezujące i inne

wozy paszowe w województwie mazowieckimDlatego paszowóz powinien być wykonany przynajmniej od wewnątrz z metali, które są odporne na korozję. Paszowóz musi być pokryty specjalnymi matami, trudnymi do zdarcia. Trzeba także zwrócić uwagę na to, jaki jest układ rozprowadzania paszy w wozie paszowym. Chodzi o wyrzucanie paszy na korytarz paszowy po jednej lub po obu stronach. W przypadku dużej hodowli bydła potrzebny będzie paszowóz z możliwością wyrzucania masy z obu stron. Paszowóz powinien posiadać dodatkowe wyposażenie. Mowa o wycinaku szczękowym, ładowaku chwytakowym oraz zespole frezującym. Tego typu wozy paszowe w województwie mazowieckim są najbardziej popularne. Wóz musi być dostosowany do tego, by samodzielnie ładować niektóre elementy pasz objętościowych. Zespół frezujący jest bardzo ważny, bo dzięki niemu w silosie pozostaje równa ściana po wybraniu części kiszonki. Dzięki temu wyeliminowana zostaje możliwość tlenowego zagrzewania pryzmy, a dodatkowo nie ma strat związanych ze składowaniem pasz. Jeśli wóz paszowy nie jest wyposażony w takie urządzenia, to w gospodarstwie potrzebne będą np. ładowacze czołowe albo chwytaki bel.

Warto zwrócić uwagę na to, czy paszowóz jest wyposażony w wagę. Dzięki niej można dobrać precyzyjnie porcję paszy. Nowoczesne paszowozy posiadają nawet specjalne oprogramowania, dzięki którym można układać dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich! Pojemność paszowozu dostosowuje się do największej grupy żywieniowej zwierząt w danym gospodarstwie hodowlanym.