Czym zajmuje się inspektor powłok malarskich

Zawód inspektora powłok malarskich nie jest tak bardzo popularny w naszym kraju. I choć wydawać by się mogło, że jest on wymysłem, koszty poniesione przez nieodpowiednio nałożone farby mogą być bardzo wysokie. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku powłok narażonych na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. 

Zawód inspektora powłok malarskich 

inspektor powłok malarskichPraca jaką musi wykonać inspektor powłok malarskich to nie tylko kontrolowanie malowanych powierzchni. Ważny jest również sam proces ich przygotowywania jak na przykład dokładne ich czyszczenie lub piaskowanie. Każdy przedmiot czy też powierzchnia musi być pokryta w sposób zgodnie z obowiązującymi normami. W naszym kraju szczególny nacisk kładzie się na pracę inspektora powłok malarskich w przypadku przemysłu okrętowego. Jest on niezbędny w pokrywaniu powierzchni farbą, oraz działań mających na celu wykluczyć pojawienie się podczas użytkowania okrętu korozji. W naszym kraju istnieje Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, które nadaje tytuł „rzeczoznawcy ochrony przed korozją”. Inspektorzy powłok malarskich nie znajdą pracy jedynie w przypadku stoczni. Wielu producentów farb korzysta z ich wiedzy. Na powłoki malarskie udzielane są bowiem wieloletnie gwarancje. Inspektorów wykorzystuje się w tym przypadku do sprawdzenia czy wyroby są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Inspektorzy powłok malarskich, którzy przebyli odpowiednie szkolenia są w stanie nawet wskazać błędy projektowe oraz miejsca, które są szczególnie narażone na korozję. Ponadto posiadają dużą wiedzą na temat technologii oraz nowych materiałów do ochrony przeciwkorozyjnej. 

Mimo, że w Polsce zawód inspektora powłok malarskich nie jest zbyt ceniony, na przykład w Stanach Zjednoczonych zatrudnianie ich jest na porządku dziennym. Wiele firm ubezpieczeniowych współpracuje z inspektorami, gdyż poprawne zabezpieczenie powłok przed korozją ma wpływ nawet na wysokość ubezpieczenia.